Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

NHỚ QUÁ TAM KỲ - Thơ HUY VĂNTháng 3!
Lại thao thức giữa đêm dài viễn xứ
Nhìn trăng sao thầm nhớ lối quan san!
Nghe âm ỉ tiếng lòng từ quá khứ
như sóng vỗ bờ xa ...rất miên man!

Thả mòn chân trên cảnh đời phiêu lãng
đẩy đưa theo từng nhịp sống phù trần
Mỗi lần nhìn nắng ấm đón xuân phân
là thấp thoáng ảnh, hình " muôn năm cũ "!

Ảnh oai hùng của một đời quân ngũ
đã theo hình trôi dạt chốn hà phương
Màn sương giăng trên tịch mịch phố phường
như vẽ những bóng Hời đêm trăng tỏ.

Tháng 3!
Người gục ngã khi tuyến đầu bỏ ngõ
Kẻ ngậm hờn trên từng bước lui binh
Rời Đức Tân, bỏ Suối Đá, Phú Ninh (*)
Chân ngược bắc, nát tan lòng chiến sĩ!

Tàn cuộc chơi, dẫu là thân chốt thí
cũng kiêu hùng khi hăm hở qua sông
Não nùng thay! Súng gươm gãy giữa dòng
Đành chấp nhận tan hàng vì định phận!

Tháng 3!
Hãy còn xuân đã buồn trang sử hận
Xót thân trai vụn vỡ gánh sơn hà 
Rấm rức nhìn hồng thủy dậy can qua
mà thương quá màu cờ và sắc áo!

Ngồi tưởng niệm những hy sinh xương máu
Sắt se buồn theo tử biệt, sinh ly
Nhìn đèn trăng mà nhớ quá...Tam Kỳ!
Thắp tâm nến chiêu anh linh Tử Sĩ.

Chung thiên cổ rưới dọc đường thiên lý
nhắc riêng mình: Huynh Đệ mãi Chi Binh 
Đồng đội ơi! Mời cạn chén ân tình 
Từ viễn xứ, đây hương lòng...thượng hưởng!

HUY VĂN
( Quý tặng Đại úy Trần Văn Vương
Đại Đội Trưởng ĐĐ3/TĐ 37BĐQ để nhớ:
-  Ngày lìa bỏ Tam Kỳ 24/03/1975 
- Thiếu úy Phêrô Vũ Thành Công  R.I.P )
(*) Những điểm giao tranh quanh thị xã Tam Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét