Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Cá chết - Nàng Thơ - Thơ Nguyễn Văn Mỹ


Cá chết

Từ ngày cá chết đến nay
Năm tháng mười ngày dân chúng lầm than
Quảng Bình Quảng Trị Nghê An
Vào tận Đà Nẵng gian nan não nề
Từ thành cho đến thôn quê
Ở mô cũng chẳng có nghề mần ăn
Chính quyền thì lại hung hăng
Bảo vệ tối mức mấy thằng Môsa
Mặc cho dân chúng kêu ca
Môi trường độc hại cả nhà Việt Nam 
Tham tiền tham chức tham lam
Thứ gì cũng bán để làm của riêng
Thưa cùng Trời Đất Tổ Tiên!
Về đây vác cái "Ưu phiền" đó đi.
Nếu không thì cả lương tri
Cũng sẽ mất sạch còn chi giống nòi!


NVM (9/14/2015)


Nàng Thơ

Lời thơ trút bớt ưu phiền
Tuổi đời chồng chất làm tiền để chi
Mỗi ngày nước lạnh 5 ly
Một vòng bách bộ thị phi để ngoài
Đừng vì những chuyện nhỏ nhoi
Mà gây thù hận, chẳng coi ra gì!
Nếu mà mình tự nhỏ đi
Tâm hồn sẽ nhẹ, Linh phi dễ dàng
Trăm năm trong cõi nhân gian
Cũng là hạn hữu Thiên đàng mới lâu.

NVM (9/15/2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét