Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

CHIA XẺ - Thơ Nhật Quang HP Phước họa cùng chia, tỏ nghĩa tình,
Ta  đi  may  mắn  hưởng  văn  minh,
Nhớ người đồng tuyến  nơi quê cũ,
Vì  nước, thân  tàn,  khổ  phế  binh.

Đất  chật  dân  đông  xứ  sở  mình,
Khó khăn bươi chải cảnh mưu sinh,
Nguyên lành còn nát thân nghèo đói,
Tàn  tật  chìm  sâu  đáy  cực  hình.
(Đui cụt, mong ta chút nghĩa tình).

Quê cũ nhiều oan ngược tóc tang,
Phước may ta thoát, sống bình an,
Tự  do  no  ấm,  đời   vui   hưởng,
Thương giúp cho nhau dẫu muộn màng.

Hai chục năm vui hưởng Cộng Hòa,
Nhờ  ơn  chiến  sĩ  thuộc  phe  ta,
Hy sinh thân xác ngăn quân giặc,
Đui  cụt  phế  tàn, thấy  xót  xa.

Tất cả cùng  nhau, hãy chủ trương,
Tự  mình  hào  hiệp  giúp  tai  ương.
Xẻ chia vinh nhục cùng chung tuyến,
Em ngã mong nhờ được chị nương.

Mỗi người, mỗi tháng, nhịn mươi đô,
Năm  gởi  vài  lần  giúp  phế   cô.
Đại nghĩa khuyên nhau, người một tí,
Xót thương chiến nạn, giúp đều vô.

Kiết keo tránh né, viện nguyên do,
Nhịn nửa phần trăm, dễ chẳng cho.
Bội  nghĩa, bất  nhân  là  thế  đấy,
Qua  sông  hèn  hạ  quịt  công  đò.

 Nhờ  Mỹ  ở  ăn  được  nhẹ  nhàng,
Chốn đông khoe mẻ, cố  làm sang.
Tâm  tư  chai  đá  toàn  duy  kỷ,
Duy lợi riêng mình, mặc thế gian.

 Xây  Chùa, cúng  Chúa, góp thừa  dư,
Mà  thiếu lòng nhân, dạ chẳng từ,
Vô cảm nhìn người chìm biển khổ,
Cố  tình  tích  lũy  cũng  phù  hư.

 Tự mình, mỗi tháng, nhịn riêng ra
Ít  nhất  mươi  đô  để   gọi  là,
Vì  nghĩa, vì nhân, dành  bảo trợ
Lâu  dài  cho  một  phế  binh  ta.

 Nào hội  nào đoàn  danh  hảo  vị,
Mà  toàn  ích  kỷ  chẳng  ra  chi.
Chẳng hề nhân nghĩa ra trò trống,
Mà  cố  phô  trương  được  ích  gì.

 Tự mình dành bớt nửa phần trăm
Lợi  tức  thương  bù  cảnh  tối  tăm,
An ủi  nỗi  buồn  người  bịnh  phế,
Kiết  keo chắc bóp, sống  bao  năm?

 Mỗi người, mỗi tháng, nhớ dành  ra
Ít   nhất  mười  đô  để  gọi  là.
Tình  nghĩa  tự  mình  lo  gởi  giúp,
Phế  tàn  đui  cụt  lính  xưa  ta.

 Bảy  tám  mươi  năm, mắt  đã  mờ,
Ngoảnh về  ngày cũ,  giấc  kinh  mơ.
Đạn  bom, đói  bịnh, may  toàn  vẹn,
Sóng bão trùng dương, vẫn cập bờ.

 Thấy cảnh  phế  binh  đui, liệt, cụt,
Hiểu điều nhân nghĩa, khó làm ngơ.
Trời  ban  phước  lộc  nên  chia  xẻ,
Khẩn gọi phe mình, mượn  vận thơ./

Nhật Quang HP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét