Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

RU CON LỜI SỬ XANH - Thơ Như Thương

Inline image 1

Trang sử nào của ngày xưa...còn mất
Dưới mộ sâu triệu tử sĩ kiêu hùng
Thịt xương tan lẫn hòa vào bụi đất
Anh trở về lòng đất Mẹ bao dung

Nằm dưới mộ ngẩng đầu lên chẳng thẹn
Ngó đất trời, đêm nhìn ánh sao rơi
Đạn pháo giặc nghe âm vang nghèn nghẹn
Áo treillis đạn xé giữa lưng trời

Điệu ca dao ngọt ngào thay tiếng khóc?
Có chôn vùi theo bom đạn chiến tranh?
Cho tóc xanh sống đến ngày bạc tóc
Trang sử buồn: Người Chiến Sĩ Vô Danh

Hỡi Tiền Nhân, Anh Linh ngày dựng nước
Trang sử nào đẫm máu dân tộc tôi
Mộ ai đó, kẻ người sau người trước
Viết sử xanh ru con trẻ nằm nôi …

Rằng Cha Ông thuở ngày xưa lẫm liệt
Mở đất, khai hoang gấm vóc bạt ngàn
Thế hệ con: Hỡi giống dòng nước Việt
Giữ cơ đồ, gìn giữ mảnh giang san

Như Thương
(Viết nhân đọc lướt bộ sử của CSVN tháng 9, 2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét