Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Tại nai chạy lẹ quá - Phan Hạnh phóng tác.

Image result for hỉnh ảnh con nai bị đuổi chạy

Gã di dân nọ tiếng Anh chưa giỏi
Gặp phải phóng viên một buổi tình cờ
Hắn tự tin đối đáp cứ tỉnh bơ 
Trả lời phỏng vấn bất ngờ không ngán.

- “Xin cho hỏi bạn tên chi vậy bạn?”
- “Tôi tên là Hajisit Kuma”
Vì bộ dạng hắn trông giống đàn bà
Nên phóng viên hỏi vắn ngay tiếng “Sex?”

Hắn kiêu hãnh trả lời ngay rất hách
- “Từ ba tới năm cú chịch mỗi tuần.”
Phóng viên biết là hắn đã hiểu lầm
- “Tôi muốn hỏi bạn là ‘male’ hay ‘female’”.

- “ ‘Male’, ‘female’, ‘camel’, đều làm ráo!”
Phóng viên hoảng kêu to “Holy cow!” 
Gã kia thưa “Cow, sheep cũng chơi luôn!”
Phóng viên kêu “Như vậy là ‘hostile’(thô bạo) quá!” 

Gã nọ nói “Horse style, dog style cũng đã!”
Phóng viên hết biết nên thốt “Oh dear!”
Gã nọ lại hiểu lầm nên đáp “No deer!
‘Deer’ chạy lẹ quá đuổi theo không kịp!”

Phan Hạnh.
(phóng tác theo chuyện cười ngoại quốc “Deer run too fast”).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét