Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Kim Cương và Bùi Giáng - Thơ Nguyễn ThùyKim Cương ơi!

(thác lời Bùi Giáng gởi Kim Cương)

Kim Cương ơi! Kỳ nữ Kim ơi!
Tôi muốn vùng lên tóm gió khơi
Ðánh thức thời gian ngưng đọng dậy
Mang chở tình em tận cuối trời
Chân trời dĩ vãng xa xăm ấy
Và cả ngàn sau vạn bến đời
Ðể em tìm thấy trong tôi đó
Ðôi cánh thời không chẳng ý  lời!

Phải thế chăng em!
Người em vạn đại
Người em hiện tại
Người em tương lai
Tôi dựng điện đài
Tôn vinh em thần tượng
Trong nhạc tình giao hưởng
Cánh thiên thần
Dựng cõi...không tên!

nguyễn thùy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét