Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Đường Chiều - Thơ Hương SaigonMây trắng giăng giăng, đường quạnh quẽ      
Chân trời độc nhạn cánh nghiêng chao
Chim đàn réo bạn bên thôn vắng

Lữ khách chồn chân, dạ xác xao
 
Lững lơ khói toả triền non xa
Gió thổi hiu hiu, ánh nhật tà
Ngẩng mặt sầu dâng cao chất ngất
La đà ngọn cỏ bóng chiều sa 

Chiều xuống sông xa thuyền nối hàng
Lưa thưa sóng vổ mạn đò ngang
Bèo trôi hờ hững, lòng hoang ải
Thoi thóp bên thôn vạt nắng vàng
 
Dõi mắt đăm đăm miền cố quận
Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm trời xa
Lòng nghe hiu hắt niềm cô lữ
Nhịp bước chân hoang chợt nhớ nhà!                  

Hương Saigon 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét