Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Chào Ðón Việt Khang! - Thơ Nguyệt Vân

2333 1 ChaoDonVietKhangNguyetVan

Ðất tự do đang chào đón Việt Khang
Người trai Việt, bài hùng ca Nước Việt
Nơi quê mẹ Dân kêu gào thảm thiết
Việt Nam Tôi Ðâu, tha thiết từng lời.

Trả Lại Cho Dân quyền sống làm người
Anh Là Ai mà không thương đồng loại
Ngọn đuốc xưa còn âm thầm le lói
Nay cùng chung quật khởi, thổi bùng lên

Dù ly hương Tổ Quốc ta không quên
Việt Nam ơi, muôn đời lòng vẫn nhớ
Ta hận lũ đã quên công tiên tổ
Rước quân Tàu dầy mồ mã cha ông

Chúng bán quê hương, bán sạch non sông
Bán dân tộc, bán gái tơ làm nô lệ
Em viết nhạc lòng buồn dâng suối lệ
Tôi làm thơ đau sót tận tâm cang

Quê Hương ta dân đói khổ cơ hàn
Ðạo đức, lương tâm, nghĩa nhân thôi nát
Bằng cấp, học đường trao đổi bán mua
Quan cao ngồi trên dối trá lọc lừa

Ôi Quê hương tìm nơi đâu chân lý?
Trong ngục tối em cúi đầu suy nghĩ
Viết bài ca vang từ trái tim mình
Dù bên em bầy qủy dữ vây quanh
Hoan hô Việt Khang, Hùng Ca Nước Việt….
2333 2 ChaoDonVietKhangNguyetVan
Nguyệt Vân 
Atlanta, 3/23/18
(Riêng tặng V/K đã đến đất Tự Do)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét