Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Thế Thôi - Thơ hoạ Ánh Nguyệt - NVMỹ       Thế Thôi                                    HỌA                          Thôi Thế 

Người chẳng cùng ta chung vì sao            Bầu trời lấp lánh những vì sao 
Đêm khuya chẳng biết ở phương nào       Bốn phương tám hướng biết phương nào? 
Mộng đã không cùng chung với mộng      Ước nguyện chưa thành nên mơ mộng 
Trách gì nhen nhúm chút chiêm bao          Tĩnh giấc chiêm bao vẫn là không 

Người chẳng cùng ta sao xanh xao           Chẳng phải vì ai mới xanh xao
Ngàn phương trời rộng muôn kiếp nào     Xác thân vàng vỏ tự kiếp nào 
Mưa lòng không ướt mà đau nhói              Ngoài trời mưa rét lòng le lói 
Ai gắn vào tim một khối sầu                        Bóng dáng hình ai bước lẽ loi 

Sao rớt đêm đêm biết bao lần                     Sao rớt đêm đêm cả ngàn lần 
Thương ai áo bụi dấy phong trần               Mà người quân tử vẫn bình chân 
Tuốt gươm mà để lòng câm hận                 Giá gươm bảo mạng theo thời vận 
Chỉ lá muôn chiều rơi trước sân                 Nợ nước thù nhà nặng ngàn cân 

Người chẳng cùng ta chút phân thân         Mộng lớn mơ nhiều đến phân thân 
Chưa đêm ngấn lệ khóc ngại ngần             Là gieo sóng gió chẳng ngại ngần 
Cho nên tất cả là mơ tưởng...                     Thôi thì hãy cứ như mơ tưởng… 
Trời đất làm sao được ở gần                       Sầu khổ miên man lắm đoạn trường 

Ánh Nguyệt                                                    NVMỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét