Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

THÁNG TƯ.... RẤT BUỒN - Tho Như Thương

Image: Designed by Daten57


Tháng Tư nghiêng ngửa sơn hà
Triệu người khóc hận can qua ngất trời
Tờ lịch rơi những đầy vơi..
Lật sang trang sử? Ngàn đời không quên!
Bên bờ vực thẳm chênh vênh
Quê hương lửa đạn sấm rền binh đao
Anh nằm xuống giữa đồi cao
Hỏa châu soi sáng chiến bào hiến thân
Hồn thiêng sông núi tạ ân
Trên màu nâu thẫm dấu chân oai hùng
Mắt anh giây phút cuối cùng
Vẫn ghìm tay súng tiếng xung phong đầu
Đất nào phủ lấp mộ sâu
Đất nào đạn xới lẫn màu máu anh
Anh hùng tử chẳng thẹn danh
Đền ơn non nước còn xanh tuổi đời
Ánh trăng và cả sao trời
Tiễn người lính trận nghẹn lời tử sinh
Tháng Tư tang trắng quê mình
Bao nhiêu xương máu vạn nghìn oan khiên

Như Thương
(43 năm của Tháng Tư)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét