Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nguyện Cầu - Thơ Trịnh Hoè


Xin đất:
Khi tôi chết
Cho thân tôi nằm trong lòng đất
Đừng để hồn tôi vất vưởng ở trần gian
  
Và gió: 
Đưa hồn tôi về Thiên Đường hay Niết Bàn nào đó!
Cứu hồn tôi thoát bóng tối vô minh
Thổi thân tôi khỏi vòng qũy tích tử sinh 
Hay cứ để tôi quyện trong mây trời và gío!
  
Nước ơi:
Rửa sạch hồn và thân tôi nhé
Dù hồn thân tôi qúa tội lỗi tanh hôi
Tôi nằm yên dưới long mạch bên đồi
Nước cứ chảy đưa tôi vào đại dương không tưởng  
  
Hỡi lửa:
Bừng lên đừng ngần ngại 
Đốt màn nhung 
Soi sáng bóng u minh
Mau lên đi!
Đưa tôi trở về cát bụi
Tôi không than, không hát khúc bi ai
  
Lửa, Nước, Gió Mây và Đất
Xin lắng nghe lời nguyện cầu thành thật của tôi.
  
Trịnh Hòe, 
Raleigh , North Carolina , Sept. 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét