Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

HƯ VÔ! (Trích từ Thi Tập "Ở BÊN TRỜI" của Đông Hải

Image may contain: text, nature and outdoor<!>
Image may contain: text
Image may contain: text, nature and outdoor
Image may contain: flower, plant and text
Image may contain: sky, cloud, ocean, text, outdoor, water and nature
Image may contain: flower, plant, text and nature
Image may contain: sky, night and text
******** 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét