Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Tạ Ơn - Thơ Ngư Sĩ


Inline image

Tạ Ơn núi sông tiền nhân dựng nước
Tạ Ơn anh hùng nghĩa sĩ liều thân
Chết cho quê hương sống chết phù vân
Không quản ngại thề xông pha cản giặc.

Tạ Ơn thế hệ thanh niên tuổi trẻ
Rầm rập xuống đường quyết chống xâm lăng
Chống lũ côn đồ tàn bạo hung hăng
Nhưng khiếp nhược rước giặc giày đất Mẹ.

Tạ Ơn đấu tranh âm thầm lặng lẽ
Giam nhốt cuộc đời tù ngục cùm gông
Tạ Ơn cái chết vô danh cô thế
Chống Cường Quyền, chống áp bức bất công.

Tạ Ơn những tấm lòng bầu nhiệt huyết
Vì quê hương đồng đứng dậy phất cờ
Nêu khí phách của tiền nhân dũng liệt
Cứu cơ đồ rạng rỡ Mẹ Âu Cơ !

Ngư Sĩ
22-11-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét