Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

LOẠN TÂM LOẠN TRÍ - Thơ Hoàng Long


                      Năm mươi năm qua rồi
                            Tôi vẫn còn nhớ mãi

                                     Hôm ấy
                              Chúng tôi làm văn nghệ
                               Mừng Chúa Giáng Sinh
                    Nơi Thánh Đường Trà Kiệu ,Quảng nam
                                Một tiếng nổ ầm vang
                                Vài em bé cụt chân
                                  Vài cụ giá ngất xỉu
                               Chúng tôi lo tải thương

                          Cuộc chiến cũng lạ thường
                              Đánh nhau rồi tạm nghỉ
                              Cho Việt cọng tiến quân
                                     Chiếm đất
                                          Đễ rồi
                       Chúng chiếm cả miền Nam  !!!
                             
                               Cũng tại Thánh địa nầy
                           Năm một chín bảy mưới(?)
                             Có Đại Hội Thánh Mẫu
                                Thánh lễ mới bắt đầu
                              Một loạt đạn bay ngang
                               Giao dân chạy tán loạn
                                Đại Hội phải tan hàng !!

                             Ôi! Việt cọng quá dã man

                                       Thế mà
                         Ba mươi hai nhà trí thức miền Nam
                                Hô hào về hợp tác !!!

                                   Khốn nạn thay
                    Họ ghi tên nhà văn Doãn Quốc Sỹ hàng đầu
                          (nhà văn Doãn Quốc Sỹ không hề biết)

                                           Ngày xưa
                      Có kẻ "Ăn cơm Quốc gia ,thờ ma Cọng sản"
                                            Bây giờ,
                             Ăn cơm Tụ Do ,lo cho Cọng sản

                                Ôi !Trí thức miền Nam

                             Loạn tâm loạn trí cả rồi sao ?

                    Hoàng Long
                   tháng 11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét