Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Công Trường Chiến Sĩ - Thơ Trần Quốc Bảo Richmond, VATôi đang đứng, giữa Công trường Chiến sĩ
Những bạn bè xưa, giờ đã không còn
Một nơi nào đó, Người đang yên nghỉ
Góc nghĩa trang, hay…đáy biển, sườn non.

Khẩu súng, lưỡi lê, chắc nay hoen rỉ
Cái nón sắt, lũng vài lỗ đạn tròn
Bình bi-đông, làm sao mà bẹp dí
Đôi giầy saut há mõm, đế vẹt mòn.

Tấm thẻ bài nhuộm máu, nhìn cũ kỹ
Nhưng số quân hiện rõ, vẫn còn ngon !
Chiếc poncho đâu rồi ? không thấy nhỉ!
Chắc quấn thân anh, tan rã chẳng còn.

Tôi đang đứng trước Công trường Chiến sĩ
Nước mắt chảy dài, nghĩ đến Nước non
Ôi! Việt Nam ! Quê hương tôi yêu qúi
Mà bây giờ, sao … tan nát héo hon?

Tôi từng sống, trong đôi quân hùng vĩ
Vào sinh ra tử, mấy chục năm tròn
Rồi cuối cùng, vào vòng quay thế kỷ
Mất Quê hương … tôi mất cả Sài gòn!

Tôi chăm chú, nhìn tượng Người Chiến sĩ
Chợt hiển linh, mặt vẫn nét sắt son !
Ánh mắt Người bỗng bừng bừng dũng khí
Như thuở nào, xung trận giữ Giang sơn!

                               Trần Quốc Bảo
                                   Richmond, VA

THE WORKSHOP

I am standing in the middle of the Battlefield
The old friends, now no longer
Somewhere, he is resting
Cemetery corner, or ... the bottom of the sea, ribs.

The gun, bayonet, sure to be rusty
An iron helmet, a few round holes
Ball-bi-east, how to squeeze
Sneaky shoes, worn-out parrot's feet.

The card stained with blood, looking old
But the number of troops is clear, still delicious!
Where's the poncho? do not see that!
Maybe wrap his body, disintegration is no longer.

I was standing in front of the Soldier Field
Tears flowing, thinking of Juvenile
Oh! Vietnam ! My dear motherland
But now ... why are you crushed?

I used to live in the mighty army
In the birth, several decades round
And finally, on the turn of the century
Lost Motherland ... I lost Saigon!

I look at the Soldier
Epiphany, face still iron son!
The eyes of the people suddenly met with courage
As always, the battle hold Jiang paint!

                               Tran Quoc Bao
                                   Richmond, VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét