Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

NGƯỜI VÁC NGÀ VOI - Thơ Xướng hoạ của Phương Hoa và Trường Giang


BÀI XƯỚNG


Ngà voi đi vác dễ đâu nà,
Trốn việc, bỏ nhà, khổ lắm đa.
Vợ cáu, ỉ ôi “ơi mụ xã”
Chồng nhăn, năn nỉ “HỡI cưng à”
“Văn thơ Lạc Việt” vườn văn hóa,
Cơ sở bảo tồn tiếng nước ta.
Góp sức cùng nhau lo việc cả,
Chờ ngày trở lại với quê cha.

                    PHƯƠNG HOA.

BÀI HỌA


Vác ngà voi nặng vẫn siêng nà,
Công việc đùn cho vợ tối đa
Chồng giận càu nhàu “này mẹ nó”
Vợ hờn cáu kỉnh, "nọ cha à".
Hùng Vương tưới bón nhờ đàn trẻ,
Lạc Việt vun trồng cậy chúng ta.
Văn hóa nước nhà càng phát triển,
Lẫy lừng vang dội tiếng Ông Cha./.

11-08-2017    TRƯỜNG GIANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét