Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Chùm thơ Á NghiPHỤ… HỌA
*
Trích tuyển tập AI BIỂU
*
Anh vẽ mái tóc, lưng trần
Tóc đen, da trắng toàn thân mượt mà
Rồi anh đặt tên Hằng Nga
Nên em cắc cớ thêm hoa, áo dài.
 
Như thế mới đủ trang đài
Mới đoan trang dáng như… ai ngày… nào.
 
Á Nghi
31-5-2012
 
       
TRẢ THÙ
*
Trích tuyển tập SAO MÀ TỘI NGHIỆP
*
Ngồi xe, vạt áo dài nhăn
Ba nhìn, Má hỏi khó khăn vô cùng!
Nếu đi bộ, người đi chung
Ngại ngùng, càng sợ, lạ lùng người dưng.
 
Cho nên mới chẳng đặng đừng
Để Ba đưa đón! Ngập ngừng: phiên anh?
 
Á Nghi
25-11-2012
 
 
ĐEN, TRẮNG CŨNG LÀ MÀU
*
Trích tuyển tập THÌ THẦM
*
Đen cũng là một màu
(Khi hờn giỗi lao vào.)
Bao dung, màu trắng trẻo
(Khi làm hòa thanh cao.)
 
Cứ để bóng trăng vào,
Cứ để gió lao xao,
Thổi bay đi khờ khạo
Chúng mình mới… nhìn nhau
Trắng, đen: chọn màu nào?
 
- Đen, có lúc cũng đẹp
Trắng, nhiều khi cũng hay
Anh thích cả hai màu
Đừng trắng, đen kỳ thị!
 
Á Nghi và Anh**

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét