Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

ĐUỐC SỐNG - Thơ Như Thương

image.png


Thương Anh Em: Thân mình làm Đuốc Sống
Trong trại giam số 6 tỉnh Nghệ An
Lũ cầm quyền là một bầy Chiêu Thống
Giam các Anh, đày đọa tấm thân tàn!

Người yêu nước: Ở trong tù tuyệt thực
Kẻ ngoài tù: Làm một kiếp dân oan
Đất nước tôi đang lao dần xuống vực
Việt Nam ơi, một dân tộc điêu tàn!

Xin cúi đầu trước hy sinh cao cả
Quên thân mình, lo đại sự giang sơn
Quê hương mình sao vẫn còn nghiêng ngả
Triệu máu xương vẫn chưa đủ! Căm hờn!

Xin tạ lỗi người vợ hiền lo lắng
Đứa con thơ trông ngóng bóng Ba về
Ai giết người? Mặt trời đổ lửa nắng
Trong tim Anh là Đuốc Lửa Hồn Quê

Như Thương
(1 tháng 7, 2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét