Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Chùm Thơ Lục Bát Á Nghi
Bến Yêu
💙
Cho Mình yêu dấu (Sài Gòn 1977)
(Trích tuyển tập ẢO DIỆU)
 
Thơ thẩn, thơ gieo phút dại khờ
Ngu ngơ, bỡ ngỡ chàng và mơ
Thơ chia hơi thở từng nhung nhớ
Vận kết, vần ươm giữa đợi chờ.
 
Hoa bắp động lay e ấp về
Gió vờn vừa đủ để em mê
Cám ơn anh nhé! Thuyền tình ghé
Trăng tỏa sáng tâm, thơ cảm đề.
 
Á Nghi
28.7.2019
#7438
  
CHỈ MÌNH MÌNH HIỂU 
CHỖ KIA, CHỖ NÀY
(Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI, tập 2)
 
-Em “trường chay”, khác “mặn mà”
Hơn thua phi mã đó nha! Từng ngày!
Anh đừng quyến rủ đắm…say
Rượu chè thưởng nguyệt đem bày… đam mê.
Hay ho là ở Đường Về
Nhiêu khê đã lắm, Lề mề? Khó thay!
-Có anh đâu đó trong Này
Chỗ Này lấp ló mới đầy Chỗ Kia
Dễ thương, dễ ghét? Khó chia!
Chỗ Kia mới hiểu Kỉa Kìa cao tay.
 
Em ơi, thiên hạ viết… hay
Ai… hay góp Chuyện Thẳng Ngay như mình?
Chữ Tình chay tịnh hy sinh
Này Kia, hay dở… phân minh mấy vừa?
 
Ghét, thương, khó, dễ đều ưa
Mặn, chay cùng hứa: thượng thừa THƯƠNG QUÊ!
 
Á Nghi và Anh**
7.8.2013.
#3671
  
SAO CÓ THỂ ĐIỀU KHÔNG THỂ?
(Trích tuyển tập LỤC BÁT Á NGHI, tập 2)
 
Dặn em, anh cứ dặn dò
Biến Điều Không Thể sao cho ra trò!
Thăm dò, anh dặn tròn vo
Em nghe… méo cả tai to, miệng tròn.
 
Anh cao, ngực nở, bụng thon
Sao anh nỡ bắt Người Còn chết mau?
Sống lâu đã rất nhiệm màu
Sống như Ngày Cuối, cô dâu sai lầm!
Đời người ai sống ngàn năm?
Gánh chi nghiệt ngã, oái ăm? Lưng còng!
 
Á Nghi
11-8-2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét