Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Hồn đá còn vương - Tho Lê TuấnNghe tin gió đã lên thành bão
Trờ đất quay cuồng biến hóa mau
Mặt đất ầm lên ngọn gió hú
Tiếng người than khóc rợn đêm thâu.

Ván cờ thua cuộc tự do mất
Chiến sĩ dừng tay, cuộc thắng thua
Nhớ người lính chiến mài gươm sắc
Hồn đá còn vương gió đổi mùa.

Định mệnh đuổi lùa theo vận nước
Nào danh với phận có là chi
Cảm thương người lính bên chiến bại
Chịu cảnh đọa đầy vẫn khắc ghi.

Lịch sử đời đời luôn thay đổi
Lên voi xuống chó cuộc bể dâu
Cõi tạm trăm năm tri thiên mệnh
Được mất bại thành thoáng qua mau.

Hôm nay ta say cùng bạn hữu
Nghiêng bầu hỏi bạn có lông bông
Ta rót về phương trời gió loạn
Cho đời sót chút phận hư không.

Đời có còn thương người năm trước
Ánh hào quang lạc mất nơi nào
Chiến tranh thuở ấy thời binh loạn
Ta vẫn còn đây, mãi tự hào.

AET. Lê Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét