Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thơ Ý NGA
Thơ dạng Unicode ở cuối trang


KẾT BẠN.
*
Trích tuyển tập THUYỀN NHÂN
*
Ôi quý mến những thuyền nhân bình dị
Nhưng kiên trì với ý chí đấu tranh,
Bằng tâm thành không phách lối, loanh quanh,
Có bách hạnh của thập toàn thiện tánh!
Ý Nga
1-9-2013
 
           
           
ANH EM NHÀ
CỘNG SẢN
*
Trích tuyển tập BIẾM THI
*
Một hai xạo, đã quá đà
Nhà ngươi ba xạo, quả là phiền dân!
*
Vùng đất cận biên Việt: đã Tàu
“Răng môi hữu nghị” làm gì nhau?
Anh em nhà Cộng cùng dòng “Máu”
Lếu láo “Ba giao”* xáo xạo xào.
 
Ý Nga, 8-9-2013.
*Ba giao, không bang giao > Chú Ba = Tàu
            

 
CHIỀU CÔ THÔN
*
Trích truyển tập BAO GIỜ EM VỀ?
*
Ngoại già ngoáy trầu trước mái nhà tranh,
Diều bay trong gió, cò lả ruộng xanh,
Trẻ chạy loanh quanh chân trần đá kiện,
Trâu Về đầu ngỏ ngó vịt bơi quanh.
 
Mẹ nhìn tứ hướng: bao giờ con về?
 
Ý Nga, 1-9-2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét