Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Lá Ơi - Tho Hồng HàLá thu theo gió rời đi
Cây xanh vẫn nhớ từng khi mặn nồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Phong ba bão nổi tinh thông đôi điều
Lá đi bồi đắp tin yêu
Cây xanh cần mẫn sớm chiều trông hoa
Mỗi lần nhìn ngắm thu qua
Cành khô, lá úa ... tiếp là đông sang
Lốc xoáy, bão đổ, gió càn
Cuốn đi đông lạnh, xuân mang lá về
Tuổi nào yêu cũng đê mê
Khi xa thì nhớ, gần kề đắm say
Có ngọt bùi, có chua cay
Như thu lá biếc đổi thay sắc màu
Cuộc đời rồi sẽ qua mau
Cây đây Lá đó hẹn nhau kiếp nào...???
 
Hồng Hà
12-02-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét