Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Ngày Xưa Em Bước Bên Chồng - Tho Đào Văn Bình(Một thời để nhớ)

Ngày xưa em bước bên chồng.
Áo hoa rực rỡ môi hồng son tô.
Hương bay tóc xõa đôi bờ.
Đôi tay ngà ngọc ngây thơ lạ lùng.
Mùa xuân chim hót vui mừng.
Cành hoa lan nở bên rừng chào ai.
Cây trâm khoe lược em cài.
Mây bay về ngõ phương đài hoang sơ.
Ngẩn ngơ anh mãi ngẩn ngơ.
Mắt em đáy nước Ngũ Hồ còn trong.
Ngày xưa em bước bên chồng.
Dấu chân nâng nhẹ mây hồng non cao.
Cành non xanh nhẹ làm sao.
Thơ bay đi mất hôm nào xuân sang.
Hoang vu thưở nắng chưa vàng.
Em đem hạnh phúc lên đường về Kinh.
Tây Thi sao đứng bên đình?
Đêm trăng đài các nghiêng mình ngòai song.
Ngày xưa em bước bên chồng.
Đoan trang thùy mị cho lòng anh say.
Trăng treo thượng uyển trăng đầy.
Hái bông hoa nở trên tay Chiêu Hoàng.
Tầm Dương đợi gió thu sang.
Áo em buông nhẹ như hàng thùy dương.
Trưa em say giấc thiên đường.
Thần tiên mở hội bên giường mừng reo.
Ngày xưa em bước bên tôi.
Thêm trang lịch sử cho đời buồn vui.
Phồn hoa phố chửa ngậm ngùi.
Lung linh mây hạc chân trời còn xanh.
Ngựa xe hướng nẻo kinh thành.
Thềm hoa trang trải áo xanh lụa vàng.
Đêm vui yến tiệc chưa tàn.
Có ai nâng nhẹ cung đàn phượng bay.
                                               Đào Văn Bình
(Trích tuyển tập Tổ Ấm Cuối Cùng xb năm 1987)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét