Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Con Sáo Sang Sông - Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image


Con Sáo Sang Sông   

 

Con Sáo sống ở Quê hương, 
Buông xuôi đôi cánh, không đường bay cao!

Lồng tre, Sáo bị nhốt vào

Những mong ước, một ngày nào thoát ra!

    Inline image   

Con Sáo sống ở Quê nhà

Ăn ớt, lột lưỡi, mà ca theo người

Lời ca, chỉ đạo sẵn rồi

Tự do Sáo hót, thì đời nát tan!

 


Inline image

 

Sáo ơi!... sống ở Việt Nam

Giữa bày quỉ đỏ giam tham khôn lường

Có ngày nát thịt, tan xương!

Sáo khôn, phải sớm liệu đường thóat… gông!

 


Inline image

 

Lạy Trời!... đưa Sáo sang sông

Để cho con Sáo xổ lồng bay cao

Tự do cất tiếng ngọt ngào

Hoan ca cùng với đồng bào Sáo vui!

 

         Trần Quốc Bảo

                  Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét