Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

ĐOẢN THI MÙA THU - Thơ Ngô Minh Hằng


 1 - YÊU NƯỚC ?

Nếu yêu nước, có khi nào
Bắt người yêu nước nhốt vào tù không ?
Người tù là đóa hoa hồng
Có tâm yêu nước, có lòng thương dân
Tù người rồi lại bất nhân
Cổng trường đại học cấm chân người vào
 
- Chuyện này nó ở nước nao ?
- Xin thưa nước Việt, đỉnh cao nhà hồ
 
 
2 - CÁI LƯỠI
 
Lưỡi ơi, vì lưỡi không xương
Cho nên lưỡi mới lật lường dối gian
Phun người, ngậm máu, gieo oan
Trắng đen lẫn lộn, đỏ vàng bất minh
Sân si gây tội gây tình
Trả vay nghiệp ấy buộc mình mà thôi !
 
 ​
3  -   LẦM KHÔNG ?
 
Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì hiểm ác, sân si
Giả nhân nghĩa để che đi gian tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là tại TÂM
 
Bàng dân thiên hạ không lầm !
 
 
4  - CÁI KIM
 
Cái kim trong giẻ ấy mà
Lâu ngày cũng phải lòi ra - lẽ thường ...
Tu, sao chẳng xót quê hương
Mà phang, mà quậy như phường cộng nô ?
Đã tu, sao chửi "Hoài Ngô" ?
Sao đem người chết trong mồ mà thoi ?
 
Cái kim trong giẻ đã lòi
 
 
5 - CON PHẬT
 
Con Phật thì phải thật thà
Chẳng nên điên đảo gian ngoa hại người
Còn kia, nhân chứng trên đời
Sao bôi sự thật bằng lời đảo điên ...
Tạo ra nghiệp ác nhãn tiền
Gây mầm Phật Tử, Con Chiên hận thù ?!
 
 
6 - NGAY - GIAN
 
Ngay - Gian nó hiện ra lời
Hiện ra hành động và đời thấy ngay
Như ông cư sĩ ăn chay
Mừng Bồ Tát được năm nay rỡ ràng
Đặt Bồ Tát lên ngai vàng
Thưởng công Bồ Tát vẻ vang diệt thù  
Đồng thời tố khổ nhà Ngô
Ba trăm ngàn mạng xuống mồ, giết tươi
Ông gian, vì thế, bao người
Bảo ông vọng ngữ, dối đời và ông ...
Chính ông phá nát cộng đồng
Cũng ông, Mô Phật chối không ... tại người !!!
 
Ngay - Gian nó hiện ra lời ....
 
Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét