Thứ Tư, 17 tháng 11, 2021

Thơ Ý NGA

 Thành kính tưởng nhớ Nhạc Sĩ PHIÊU BỒNG

Cám ơn: anh chị VI VI, Nhạc Sĩ NGUYỄN HỮU TÂN và Thi Hữu BẢO TRÂM
CHÂN QUỲ CHẦU
LẠI BẮT DÂN HẦU
Danh hề “Quân Đội Nhân Dân”
Trấn áp dân là “chiến sử”
Công cụ của đảng vô thần
Đã làm chi nên tích sự?
 
“Vô sản” của đảng đè đầu,
“Công An Nhân Dân” cỡi cổ
Bắt dân thế cô đứng hầu
Lực yếu, “hồng chuyên” lố nhố!
 
“Quân Đội Anh Hùng” ở đâu?
Không một khả năng căn bản
Giặc vào xếp hàng quỳ chầu
Muôn tâu câu: “Bảo vệ đảng!”
 
Số lượng chính quy ngụy tà:
Lực lượng chuyên chính của đảng
Lực chuyên áp bức dân ta
Cho ra… đại đồng vô sản!
 
Tài sản của đảng càng vô,
Người dân càng... ra bần cố!
Ngụy tà con cháu của Hồ,
Miền Nam rực vàng Chính Nghĩa!
Ý Nga, 16.11.2021

EM ĐỪNG THEO TA NỮA
Người già tuổi đã tám mươi
Xuân về tủi phận, bùi ngùi nhớ Quê
Bốn mươi năm chửa muốn về
Sao em xử thế khinh chê lệch trời?
*
Tham lam lạc lối hẹp hòi
Sai đường, ngạo mạn, em đòi kết thân
Lời toàn hung hãn, bất cần
Tâm sân đố kỵ? Khó gần được tôi!
 
Em về học hỏi tìm tòi
Hòa đồng, nhẫn nhịn, giúp người: thành tâm.
Của cho: lịch sự, thâm trầm
May ra người nhận âm thầm tri ân.
 
Ỷ quyền, ăn nói cộc cằn
Giàu sang cậy thế hung hăng vô lường
Coi chừng bị quỷ dẫn đường
Ma đưa lối, chẳng ai thương về già!
 
Từ nay ta khép cửa nhà
Em đừng gõ nữa. Mời ra ngay giùm!
Nhãn trần nhìn chốn tối om
Đâu ra nhãn thức mà đùm bọc ai?
Nghe điều nhĩ thức trái tai
Từ người tâm thức quá sai: học gì?
Ý Nga, 15.11.2021

KHÁCH THƠ
*
Cho Mình yêu dấu
*
Qua đường là khách bộ hành
Bâng khuâng đứng lại em thành khách thơ
Viết lời yêu nước mộng mơ
Sợ chờ tí nữa ra tơ mây trời
Về nhà ngại sẽ quên lời
Chữ không theo nghĩa, anh rồi cười em.
 
Bộ hành, mấy khách dạo đêm?
Mình em chậm bước cho thêm nhớ Nhà
Thương dân mình khổ quá à
Anh ơi! Em biết, viết ra càng buồn.
 
Yêu dân, thơ huyết lệ tuôn
Làm sao thoát ách lái-buôn-vô-thần?
Ý Nga, 5.1.2009.


Kiểu chữ này nuốt mất dấu ngã trên chữ "i" của câu:
Xin hiền tài hãy nghĩ đến quê hương
Kính cáoSent: Mon, Nov 15, 2021 11:29 am
Tiếng hát DIỄM CHÂU & tranh VI VI
Mời Ý Nga và các bạn của nàng xem tranh VI VI nhé!
DẶN DÒ
*
Cho Mình yêu dấu
*
Dặn em: -Kiên nhẫn với chàng!
 
Dặn anh: -Phải giữ sắc Vàng Quốc Gia
Làm gì cũng nhớ Quê Cha
Đảng đang nhuộm đỏ, dần dà ngoại xâm.

Dặn thêm: -Đi chớ sai lầm
Phải theo lý tưởng, âm thầm sử ôn!
*
Dặn nhau giữ mãi nụ hôn
Sẽ chia, an ủi cho tồn danh thơm
Thuyền nhân xem nhẹ áo cơm
Noi gương người trước, Việt Nam sẽ về.
*
Dặn nhau điều dễ thương ghê!
Nên chi hai đứa đều mê dặn dò.
Ý Nga, 27.12.2008.


SƯU TẦM LÀM CHI
-Ông có chút tiền… Hồ*
Tặng cô, sao không lấy?
*
-Sao không cứu tiền… đồ,
Đốt tiền Hồ ra tro!
Ý Nga, 17.1.2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét