Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

BẢN NHẠC QUÊ HƯƠNG - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn


BẢN NHẠC QUÊ HƯƠNG

Trên bốn mươi Năm sống kiếp tha hương
Bản Vọng Cổ Hoài Lang là nỗi nhớ.
Mời Bạn cùng tôi nghe giọng thê lương
Của nghệ sĩ Thanh –Thanh- Hoa trình diễn
Bài ca Vọng cổ “Thoại Khanh Châu Tuấn”
Ta sẽ nghe lòng khắc khoải bâng khuâng.

:”Ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ải
Điệu u hoài khắc khoải lúc tàn canh
Châu Lang ơi, chàng có biết Thoại Khanh
Vai cõng Mẹ tìm chàng nơi Tề quốc?
Cầm chiếc đàn lên, nghiêng vai cõng Mẹ
Tìm người thương khắp cả bốn phương trời.
Me ơi, đôi mắt của con nay đã mù rồi
Chiếc tỳ bà chùng dây long phím
Vẫn u hoài theo những giọt mưa rơi
Đường sang Tề diệu vợi xa xôi
……………………………………………….(1)
Khách lữ hành phiêu bạt tha phương
Đất khách đêm khuya nghe Vọng Cổ
Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương.

Trần Công/Lão Mã Sơn

(1)- Google search “Thoại Khanh, Châu Tuấn, Vọng cổ” để nghe ca

nhạc trọn bản.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét