Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Thế Sự Phù Vân Thơ Trần Quốc Bảo

 


 Thế Sự Phù Vân

 

Mượn bút thơ, tôi làm nhà điêu khắc.

Tạc tượng hình, những thiện ác thế nhân

Tâm địa người ẩn khuất, khó định phân

Nhìn ngoại diện, đều là chân thiện mỹ

 

Mượn bút thơ, tôi làm nhà họa sĩ

Vẽ chân dung, cơn bão tố hiện sinh

Cuộc đổi đời, theo nếp sống văn minh

Lấy vật chất tiền tài làm cứu cánh

 

Mượn bút thơ, tôi làm nhà nhiếp ảnh

Vác máy hình, đi kiếm cảnh bồng lai

Chốn thần tiên, sao tình huống bi ai?

Mới ngộ ra… thiên đàng trong hỏa ngục!

 
Dùng bút thơ, phác họa đời trần tục

Toàn bụi tro, đất cát… với bèo trôi…

Cảnh phù vân thế sự ở quanh tôi

Bỗng thoáng hiện, dấu chân hằn trên cát!

 

Những đợt sóng từ trùng dương bát ngát

Xóa rất mau, dấu vết của con người

Vũ trụ ngàn năm, một thoáng mây trôi

Muôn thế hệ còn gì nơi cõi tạm.

 

          Trần Quốc Bảo

                 Richmond, Virginia

            Địa chỉ điện thư của tác giả:

          quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét