Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CÀ PHÊ VÀ EM - Thơ Song ngữ Phạm Hồng Đậm & Thanh Thanh


Sáng dậy nghe thơm lừng hương quen
Khuấy khuấy ngày buồn đáy cốc đen
Đâu phải chút đường mà môi ngọt
Bởi em cười nói nghe rất duyên.
 
Bên mùi đắng mở bừng con mắt
Nghe thời gian sôi sục ấm kêu
Anh rót hồn anh vô phin lọc
Nghe đời nhỏ từng giọt hương yêu.
 
Anh biết tình em tha thiết lắm
Những lúc quạnh hiu có ân cần
Chén nhân gian hương đời đâu ngọt
Có tay em pha lại dịu dàng.
 
Trả bon chen về cho phố chật
Ta giữ đời nhau một góc riêng...
                 *
Mỗi sáng bắt đầu bằng hương quen
Một ngày bắt đầu bằng tình em
Anh uống vui buồn từng ngụm nhỏ
Cà phê  và em  giữa con tim.  
    
                 PHẠM HỒNG ĐẬM
 
         COFFEE AND YOU
        
Just woken up I already feel the fragrant flavor;
I stir and stir in the dark tumbler my day so trite.
It is not a bit of sugar that makes my lips luscious,
But your words so charming and smile so bright.
 
Beside the sharp odor, I open wide my eyes,
Sense time seethe thru the boiling of the kettle.
I pour my soul into the coffee-pot and hear
Life drip each drop down into the fine fettle.
 
I am aware your affection is so passionate;
In times of solitude I can readily find your care.
Life's cup does not by itself savor sweet smell;
It is delicious owing to your hands that prepare.
 
Let us return contention to the narrow streets;
We keep for our lives just a private corner so fair. 
                          *
Each morning begins with that familiar taste,
And that whole day thus starts with your love.
I drink sip by sip the mundane vicissitudes:
Coffee  and you  in my heart, my dear dove.  
    
Translation by THANH-THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét