Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Lên Chùa Lễ Phật - Thơ Trầm Vân


Ai người lễ Phật lên chùa
Cầu xin phước thọ lộc thừa tiền dư
Nam mô Bồ Tát nam mô
Độ trì danh phận tiền vô ào ào

Lắc đầu, Phật đứng trên cao
Rằng ta chỉ chứng lối vào thiện tâm
Xa sân si , bỏ hận dần
Hãy làm tốt, giải nghiệp trần thế gian

Ta đâu thể độ giàu sang
Quyền cao chức lớn sắp hàng xa hoa
Nếu sa vào lối quỷ ma
Ác gian trả quả sẽ là tang thương
Ngụp bơi trong bể khổ buồn
Quay đầu lại mới thấy phương trở về

Ngước nhìn bóng Phật từ bi
Áo vàng giũ hết sân si bụi phiền
Giữa đời cuồng loạn đảo điên
Chỉ xin giữ được tâm hiền từ thôi
Xuân về nghiêng cánh hoa tươi
Mến thương cầu chúc phước đời thọ an
  
Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét