Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

TÌNH YÊU MẦU NHIỆM LŨNG SẦU NGU NGƠ - Thơ Trần Minh Hiền


chờ mưa quá bến đợi chờ
chờ hoa hồng nở lối mờ xuân xưa
mơ hoang quê cũ rặng dừa 
dòng sông huyền diệu cho vừa nhớ mong
có ai hiểu thấu nỗi lòng
bờ xa ảo ảnh xoay vòng thiết tha
trắng đêm trong cõi ta bà
mù sương kỷ niệm ngọc ngà còn đâu
gió trăng lãng đãng qua cầu 
tình yêu mầu nhiệm lũng sầu ngu ngơ

trần minh hiền orlando ngày 6 tháng 3 năm 2015

MIRACULOUS
after achieving the biggest dream, you can experience the greatest defeat
life can be so ridiculous
do you believe that snow can produce heat
let's praying for the wonder to be miraculous
trần minh hiền orlando March 6, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét