Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Bài thơ Tiễn Bạn, - Thơ Hoài Hương


Hôm nay 2 bn tin bun,
Mt Quê,1 chn tha phương qua đi.
C hương, Thơ T tuyt vi,
Quê người Anh Đ Hu Tài Thi Nhân.
Bếđau Bđã ri chân,
Thơ văn còđó,khôn cm git thương.
Bao năm trăm nđon trường.
Nđau nào xé tâm can mđi.
Con tđến thác chưa thôi,
nh tơ dáo cho người nim vui.
Chúa Thương  đón Bn do chơi,
Nước Thiêđường s tuyt vi lá hoa.
Ngày Anh  b chn Ta Bà,
Là quên tt c bun xa,bun gn.
Trên cao,Chúa,M,Thiên Thn,
đón Anh,chim hót,trong ngn Thánh Ca.

Hoài Hương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét