Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Thơ khóc Đỗ Hữu Tài - Quách Tiểu ThưMt người bạn của tôi va mi qua đời
Tin anh mất, bàng hoàng quá đỗi!
Vĩnh viễn ra đi, anh b cuộc chơi
Nghn ngào quá!
Viết cho anh trong nước mt

Thu năm ngoái
Anh viết thư mời tôi
Hớn hở...
Bạn bè anh giúp ra mắt quyn thơ
Anh nh tôi đọc bài gii thiu...

Lẽ ra tôi nên đến thăm anh
Không nên đi... không ngi ngn mi phi

Xin lỗi anh Tài, N thật tình thương tiếc
Đã không gp được anh, hug anh, nm tay anh..
Gi mt anh tht ri!

Ch còn li nhng bài thơ...
Ôi tiếc nhớ!.....


Quách tiểu thư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét