Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

HAI MƯƠI MỐT TUỔI. - Thơ LAN PHIhai mươi mốt tuổi tôi "lì " lắm 
không lì sao sống tới hôm nay 
chiến trường _rượu _ gái "mòn cơ bẩm" 
sống chết xem như chuyện thường ngày 
 
hai mươi mốt tuổi tôi "lầy " lắm 
về phép đi chơi bị hốt hoài 
vài ba tiếng nằm trong thị trấn 
cứ gọi là nghỉ mệt lúc đang say 
 
hai mươi mốt tuổi bà "bô" hối 
cưới vợ đi má có cháu bồng 
con thằng lính cọp ai thèm lấy 
tiếng có chồng mà cũng như không 
 
hai mươi mốt tuổi mà hai nút 
cái mặt ra đường lại sửa trân 
Quân cảnh thổi còi là muốn đục 
bộ rảnh lắm sao hả mấy ông 
 
hai mươi mốt tuổi quen rừng núi 
về phố ghẹo chơi chút má hồng 
đêm nay có chịu thì anh cưới 
hứ ! anh này nói chuyện lông bông 
 
hai mươi mốt tuổi là quá khứ 
thỉnh thoảng nằm mơ hét _xung phong... 


Lan Phi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét