Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

TIỄN BẠN ĐỖ HỮU TÀI. - ThơThiên Kim


Tin đến bất ngờ  Chúa đã đón anh
Sáng hai lăm tháng chín một ngày lành
Anh đi vội vàng, Chúa đưa tay đón
Duy có bạn bè nước mắt chảy nhanh!
Mới đọc thơ anh vài hôm không lâu 
Anh đã "Tạ ơn, Chúa ở trời cao
Cho con buổi sáng xôn xao nhìn đời" 
Đời vẫn xôn xao anh không nhìn nữa
Anh đã thấy Chúa trên các tầng trời
Từ đây thênh thang chân anh nhẹ bước
Chúa đã vực anh, cất thánh giá rồi
Tiễn anh buồn! Nhưng mừng anh quẳng gánh
Làm dấu thánh giá,  tôi cầu nguyện cho anh

Nhớ bạn thơ hiền Đỗ Hữu Tài.
Thiên Kim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét