Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

CÓ AI BIẾT ĐƯỢC - Thơ Nhạc Nghiêu Minh 
Có ai biết được chúng mình ngày mai?
Dù hôm nay hạnh phúc hoa đầy
Bao nhiêu sương gió và mưa nắng.
Chực đổi cuộc đời bao đắng cay
 
Có ai biết được chúng mình còn đây?
Dù trăm năm chưa phải là đầy
Vì trái tim có bao lời nói
Lời nói nào là lời đổi thay
 
Năm xưa còn ngắm trăng thề thốt
Bao mùa trăng cũ đã trôi qua
Lời thề đó ai còn giữ được
Dù có giữ cũng đã phôi pha
 
Có ai biết được chúng mình ngày mai?
Dù mai kia mốt nọ chẳng hao gầy
Chỉ mong sương gió và mưa nắng
Làm nở hương hoa hết kiếp này.
 
NGHIÊU MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét