Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU - Thơ Như Thương.

 
. 
Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu 
Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da 
Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu 
Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa.  
. 
Sông quê tôi giề lục bình trôi giạt 
Tự nghìn năm xuôi con nước đổ tràn 
Cánh cò trắng hồn nhiên theo bát ngát 
Đầy ắp tình, con cu gáy mênh mang.  
. 
Sông quê tôi hình hài còn nguyên vẹn 
Hay bây giờ đã chia bảy xẻ năm 
Để câu hò chiều nay chừng như nghẹn 
Để ca dao nghe đứt ruột trăng rằm. 
. 
 Sông quê tôi giữa nghìn trùng dâu bể 
Gắng gượng về nuôi hạt lúa vàng rơm 
Dòng sông mẹ ôm bầy con đã trễ 
Cánh đồng khô, chết nhánh trĩu đòng thơm.  
. 
Như Thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét