Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

QUA THÁNG TƯ RỒI - Thơ Ngô Minh HằngTháng Tư ? qua tháng Tư rồi !

Sao lòng ta vẫn đau vùi tháng Tư ?
Bao giờ sông núi trùng tu ?
Chao ơi, hận tủi đã nhừ trái tim !
*
Còn đây, tổ quốc đắm chìm
Còn đây, dân tộc ngày đêm đau buồn
Thêm lằn dao cứa, máu tuôn
Nỗi đau Bản Giốc, nỗi hờn Nam Quan!
*
Ai đem tà thuyết dã man
Xô dân đáy vực lầm than thế này ?
Hỡi ơi, mấy chục năm nay
Người dân không chén cơm đầy reo vui
*
Mà là tù ngục dập vuì
Máu pha hồng biển, xương phơi trắng rừng
Thấy dân thấy nước khốn cùng
Giận ta trí hẹp, tài không, kiếp thừa !
*
Oán người gây cuộc gió mưa
Trách ai ngờ nghệch như chưa vỡ lòng !
Để mà vận nước khai thông
Nên đau thương cứ chất chồng vào thơ
*
Mong ngày sông núi vàng cờ
Bắc Nam đợi phút cõi bờ hồi sinh !
*
Hỡi ai sông núi nặng tình
Hẳn nghe mạch đất chuyển mình chờ mong 
Hẳn nghe lịch sử khơi dòng
Hờn non nước hẳn động lòng trượng phu....??
*
Tháng Tư, xin một tháng Tư
Lửa thiêng đốt sạch thiên thu oan cừu !

Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét