Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Trần Huỳnh Duy Thức - Thơ Đặng Quang Chính

tran-huynh-duy-thuc.jpg


Đêm như dần sáng .. 
Đàn cá trở mình ... 
Nước biển như trong trở lại 
Trong nhà tù ngọn nến sáng hơn 
  
Có phải ngọn nến sáng hơn khi dần tàn lụi 
Ngọn nến tàn của bọn cường khấu nước ta..? 
Hay ý chí quật cường của người tù chính trị..? 
Trần Huỳnh Duy Thức tỉnh thức trong khi bao nhiêu người còn ngủ ... 
  
Tinh thần ấy, hy sinh vì đất nước 
Chọn làm cổ thụ tại quê hương ... 
hơn là làm cây sậy sống tại đất nước người 
Tinh thần đó tinh thần cha ông chúng ta thuở trước 
  
Trước bọn xâm lăng không chịu cúi đầu 
Trước lực áp đảo của quân thù không hề khiếp sợ 
Đánh chúng thất điên bát đảo 
phải ngậm ngùi công nhận 
Đất nước này là của dân Việt phương Nam 
  
Ngày nay bọn Thái thú tân thời 
Ngậm miệng ăn tiền, đất đảo dâng cho chúng 
Lòng người dân căm phẫn 
Chúng dùng ngục tù ngăn ý chí người dân 
  
Trần Huỳnh Duy Thức, người của toàn dân 
Thân trong ngục tù, tinh thần dõi theo bước chân của những người yêu nước 
Tất cả sẽ một lần tỉnh thức 
Cùng góp tay đưa nước nhà qua đại họa Hán Tàu 
  
  
Đặng Quang Chính 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét