Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

TÌNH CHA - Thơ Chương Hà


Con biết ba rất nghiêm khắc
Tới lớn tụi con còn sợ
Sợ nhưng tụi con rất thương ba
Kính yêu chứa chan trong nỗi sợ
Thương ba từ tấm gương ba cư xử
Hiếu thảo, nghĩa tình, vị tha vẹn đủ
Thương các con cố giữ trong lòng
Lo các con, bửa cơm thiếu đứa chưa về, chưa chịu ăn
Vui mới ra mặt ngày cả mấy đứa đều đậu hết
Cuối năm phần thưởng chất đầy nhà làm tiệc
Mà không cho mừng vui quá sức, đờn ca xướng hát
Đứa nào học dở bị phạt
Chỉ cơm nguội, không có đồ ăn
Cả tháng trời phải ráng học hành
Được điểm tốt mới được yên phận
Cha nghiêm,khuôn khổ cho các con được nên người hữu dụng
Un đúc tốt trong luân thường , đạo lý Khổng Mạnh
Tạo nên người đáng mặt làm người
Các con khôn lớn , cha đã qua đời
Hiểu được thắm thía ơn cha như núi Thái Sơn
Muốn tạ được nghĩa ơn, thì đã muộn


Chương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét