Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

TÌNH CHA - Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

image


    HAPPY FATHER’DAY TO YOU.
 
 Vinh danh thiên chức làm cha ..
 Công ơn từ phụ bao la ngàn trùng   .
Cha là ánh đuốc thủy chung
Khai sinh cuộc sống đi cùng biển khơi.
Cha là cốt nhục cuộc đời
Cho con hơi thở làm người trần gian
Đường đời tuy lắm nguy nan
Cha là hộ mạmg thiên thần đời con.
Dầu cho nước chảy đá mòn
Tình cha vẫn mãi trường tồn trong con.
Còn trời còn nước còn non
Cón cha còn mẹ đời con vuông tròn.
 
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét