Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

THĂM CÔ - Thơ Mai Đằng
Năm xưa về thăm cô 
Nhặt sen rụng bên hồ
Lối về thôn xóm nhỏ
Chân buồn vướn cỏ khô

Rồi xa dần tuổi dại
Tình ngăn cách ngày thơ
Rồi bỏ cô ở lại
Theo dòng lũ cuộc cờ

Hôm nay về thăm cô
Bên nấm mộ hoang tàn
Trong nghĩa trang hiu quạnh
Lũ côn trùng khóc than


Hôm nay về thăm cô 
Sen vẫn rụng bên hồ
Vẫn lối về năm cũ
Nhưng cảnh lạ hư vô

Sen cánh vàng cánh trắng
Tơi tã rụng bên hồ
Nghe chia lìa hoang vắng
Niềm u uất tim khô


Về thăm cô lần cuối
Khói nghi ngút hương tàn 
Nhớ cô mùi sen nở
Nghìn thu chốn niết bàn

M.Đ
(Để tưởng nhớ cô ngày còn bé) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét