Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Chúc Mừng Năm Mới DL - Thơ Lê Đắc - Nguyễn Hữu TânDương Lch hai không mt by qua,
Tân Niên trnh trng chúc ông bà.
Di dào sc khe hơn năm cũ,
Thnh Vượng An Khang rt đm đà !
Tin ca vô mau cao tựa núi,
Đô la ti l cht đy nhà !
Giu sang phú quý vui như hội,
Đắc lộc luôn may đến ti đa !

Lê Đắc
  
Khai bút đầu năm, NGUYỄN HỮU TÂN cẩn họa :

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

MƯỜI BẢY đón GÀ đũng đĩnh qua
Chúc ông hạnh phúc mãi bên bà
Chữ ân chữ ái luôn tung hứng
Nhịp một nhịp hai cứ lấy đà
Nghĩa vợ chồng còn nồng mái ấm
Hoa tình yêu mãi thắm vườn nhà
Mừng Xuân Đinh Dậu cùng nhau gáy
Con đàn cháu đống phúc hạnh đa
                         01/01/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét