Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Đầu năm xúc tuyết - Tuệ Quang Tôn-thất TuệDọn tuyết ngoài sân mệt thấy mồ,
Phờ người mà đã thấy xong mô!
Mấy o mấy chú môn sinh cũ,
Phôn hỏi ông thầy đâu hở cô ?

Đuối sức ngừng tay mới bước vô,
Nghe qua điện thoại họ bô bô.
Tưng bừng chúc tụng sang năm mới,
Sức khoẻ dồi dào, túi lắm “đô”.

Suy gẫm trò đời thiệt lạ thay,
Tuổi ngoài tám chục như ta đây,
Bỏ nhà bỏ nước đi phiêu bạt,
Đến tận xứ người ngắm tuyết bay.

Thử sống dai thêm ít chục năm,
Tới ngoài chín bó hay hơn trăm.
Trở về hưởng thọ nơi quê mẹ,
Mừng nước non nhà hết tối tăm .

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ        
Montréal, 01-01-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét