Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

SỚ TÁO TRÌNH - Thơ Tố Nguyên

He lo nhung hinh anh dau tien cua buoi ghi hinh Tao quan 2017 - Anh 12

SỚ TÁO TRÌNH
 
hăm ba tháng Chạp Táo chầu Trời
ông nhớ dâng trình sớ nước tôi
hải đảo biên thùy Tàu chiếm đớp
viện tòa nhà ruộng Đảng nhào xơi
xưng sừ  xưng đốc gâu  như chó
cậy   sĩ   cậy   văn    khú  tợ   dơi
Việt Cộng Việt Gian xui khiến cả
Ngọc Hoàng chắc phải phán: Giời ơi ! .
 

Tố Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét