Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chúc Xuân Tiếng Quê - Thơ Bửu Truyền
Chúc phúc chan hòa giữa tiết Xuân
Mừng vui gởi đến quý thi nhân
Anh Sơn, Mạc, Lý, Phong, Hà, Ấn, ...
Chị Ái, Kim, Hưng, Đỗ, Thảo, Hương, ...
Tiếng nhạc Mai Đằng, Tân, Vũ, Võ,...
Quê thơ Xí Xọn, Ngọc, Giang,  Thương, ...
Năm Gà vỗ cánh "ò o ó"
Mới biết danh thơm dậy bốn phương.

bửu truyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét