Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

KHAI BÚT HOA - Thơ Như ThươngGiao Thừa đôi ngả đôi nơi
Lặng nghe tiếng pháo quê người quê ta

Nửa khuya khai bút hoa Xuân
Bạch mai một đóa hiện thân tinh tuyền
Tấc lòng son vẫn vẹn nguyên
Dẫu nghìn trùng dặm vẫn thiêng hương trầm
Lòng chùng lặng lẽ âm thầm
Tha phương mòn cả tháng năm đợi chờ
Đất quê từ độ nguyệt mờ
Ta theo trôi dạt bến bờ rất xa
Chao nghiêng trời đất nhạt nhòa
Quê hương mà ngỡ như là mù khơi
Giao Thừa mai tặng cho đời
Hồn hoa cánh mỏng gửi trời phương Nam
Bói trang Kiều phận đành cam
Mây bay cố xứ khói lam quê mình...

Như Thương

(Giao Thừa năm Đinh Dậu 2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét