Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

XUÂN CHẲNG TRỞ VỀ - Thơ Tha Nhân


Xuân chằng trở về anh thấy không?
Vườn nhà ta thiếu bụi hoa hồng
Nắng xuân chẳng có trới u ám
Chẳng có Mai vàng đón gió đông 
Xuân chẳng trở về anh thấy không?
Bao nhiêu chiêng trống tủi trong lòng
Khói nhang như khấn lời tâm nguyện
Đất Nước phục hồi ấy mới xong 
Xuân chẳng trở về anh thấy không?
Hoài Hương canh cánh một bên lòng
Mối thù mất Nước như gào thét
Phục Quốc! Trời ơi, nợ núi Sông!! 
Xuân chẳng trờ về anh thấy không?
Lệ nào ta khóc một dòng sông
Lệ này ta khóc Quê Hương đó
Khóc trả cho người mãi ngóng trông 
Xuân chẳng trở vế anh thấy không
Bao năm lưu xứ hận đau lòng
Phục Hưng Đất Nươc còn đang nguyện
Dựng lại Cờ Vàng rạng Núi sông 
Tha Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét