Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Tài Năng Trẻ - Thơ Phương Hoa

Image result for hình ảnh một cô bé hát trên sân khấu

“Tài Năng Trẻ”! Mầm non tổ quốc
Vác tương lai nối gót đàn anh
Vươn vai lên tài đức tung hoành
Cho thế hệ vang danh bốn bể
Danh bốn bể! Danh bốn bể!
***
Em hãy nhớ khởi đầu không dễ
Thắng hay thua tùy thuộc chí hùng
Nếu quyết tâm ắc sẽ thành công
Cố học tập có ngày vinh hiển
Ngày vinh hiển! Ngày vinh hiển!
***
Em hãy biết quê nhà nguy biến
Hải ngoại nay cả thảy chung lòng
Bỡi vì ta con cháu Lạc Hồng
Phải tìm phương cứu an nước Việt
Cứu an nước Việt! Cứu an nước Việt!
***
Em hãy gắng noi gương anh kiệt
Làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng
Cả hai quê, cũ mới đều mong
Em góp sức dựng xây đất nước
Dựng xây đất nước! Dựng xây đất nước!!!

Tai Nang Tre
 (English Version)
“Tai Năng Tre”! The hopes of our homeland
You carry future stepping behind us
Shoulders up, to show your great job
Your generation will amaze the world
Amaze the World! Amaze the World! 
***
You know that starting is difficult
Lose, win depend on how your will work
Try harder and get to success
Learning more to reach glorious future 
Glorious future! Glorious future!
***
Remember, our old land is in danger
Overseas together we contribute our heart
Because we are Lac Hong descendants
We have to fight to save Vietnam
Save Vietnam! Save Vietnam!
***
You’d try to live a heroic life
To honor our Fairy & Dragon race
Both old & new country have waited
For your contribution to serve our lands
Serve our lands! Serve our lands!


Phương Hoa – Mar 12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét