Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

VÍA HAI BÀ TRƯNG - Thơ Nguyễn Ninh ThuậnSáu tháng hai vía Trưng Vương, ( 1 )
Toàn dân nô nức nhớ thương Hai Bà.
Hơn hai mươi thế kỷ qua,
Anh thư hào kiệt, Hai Bà nêu gương.
Nữ nhi đâu phải tầm thường,
Hai Bà Trưng đã nêu gương sáng ngời.
Vang danh nữ kiệt khắp nơi,
Khiến Vua Đông Hán suốt đời khiếp oai.
Trưng Vương có một không hai,
Tài ba lỗi lạc mấy ai sánh bằng.
Dựng cờ chống giặc xâm lăng,
Đuổi quân Tô Định, dân hằng ước mơ.
Ba năm dựng nghiệp phất cờ, ( 2 )
Lĩnh Nam thống nhất, cõi bờ an vui.
Tô Định thảm bại rút lui,
Vua Hán Quan Vũ ngậm ngùi xót xa.
Cử ngay viên tướng tài ba,
Mã Viện thống lãnh hằng hà quân binh.
Nam nhi địch với quần hồng,
Thế cô đành phải nhảy sông trầm mình.
Hát Giang dòng nước hiển linh,
Mồ chôn nữ kiệt, dân tình tiếc thương.
Ngày nay vận nước nhiễu nhương,
Có ai là kẻ noi gương Hai Bà?
Nhớ quê lòng dạ xót xa,
Cầu xin Thượng Đế cho Bà hóa thân.
Ra tay cứu giúp nhân dân,
Thoát vòng kiềm tỏa gian quân bạo tàn

Nguyễn Ninh Thuận
( 1 ) Hai Bà trầm mình xuống sông Hát Giang ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch
Năm 43.
( 2 ) Hai Bà xưng Vương từ năm 40 đến năm 43.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét